การแสดงส่วนใหญ่ของไทยนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือ เสียงดนตรีค่ะ โขนก็เหมือนกันนะค่ะ เราลองมาดูกันนะค่ะว่าทั้งเพลงและดนตรีของการแสดงโขนนั้นมีอะไรบ้างCoolCool

 
 
ดนตรีและเพลงประกอบการแสดงโขน

     ในการแสดงโขนนั้นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขน ต้องใช้วงปี่พาทย์ ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ใช้ประกอบการเล่นมหรสพไทยหลายประเภท เช่น หนังใหญ่ หุ่น ละคร เป็นต้น ซึ่งขนาดของวงก็แล้วแต่ อาจจะเป็นวงปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องคู่ หรือเครื่องใหญ่ คำว่า “ปี่พาทย์” (หรือ “พิณพาทย์”) หมายถึง เครื่องประโคมอย่างหนัก อันมีเครื่องตีและเครื่องเป่า คือ ปี่-ฆ้อง-กลอง เป็นหลัก (ไม่มีเครื่องสาย) ที่เรียกว่าปี่พาทย์เพราะใช้ปี่เป็น ตัวนำวง (สุจิตต์ วงษ์เทศ.๒๕๓๒:๑๑๘)

     ลักษณะวงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้

๑.     ระนาดเอก

๒.     ฆ้องวงใหญ่

๓.     ตะโพน

๔.     กลองทัด

๕.     ปี่ใน

๖.     ฉิ่ง

     นอกจากนี้อาจจะมีเครื่องประกอบจังหวะเพิ่มเติมอีกเช่น กรับและโกร่ง หากในการแสดงงานพระราชพิธีหรืองานใหญ่ที่ใช้คนจำนวนมาก อาจขยายวงปี่พาทย์ เครื่องคู่ หรือปี่พาทย์เครื่องใหญ่ก็ได้

เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงโขน

เพลงหน้าพาทย์            ที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยาอาการและบทบาทต่างๆ ของโขน

เพลงเข้าม่าน                ใช้ประกอบการเดินเข้าฉากในระยะใกล้ๆ ของตัวเอก

เพลงเสมอ                    ใช้ประกอบการไปมาในระยะใกล้ๆ

เพลงเชิด                       ใช้ประกอบการไปมาในระยะไกลๆ และใช้ในการต่อสู้

เพลงตระนิมิต                ใช้ประกอบการแปลงกายตัวหุ่นที่เป็นตัวเอก

เพลงชุบ                        ใช้ประกอบการเดินของนางกำนัล เช่น เมื่อนางยี่สุนใช้นางกำนัลให้ไปตาม

                                      พราหมณ์  ปี่พาทย์ก็ทำเพลงชุบ

เพลงโลม                        ใช้ประกอบการโลมเล้าเกี้ยวพาระหว่างตัวแสดงที่เป็นตัวเอก มักต่อด้วยเพลงตระ                

                                      นอน

เพลงตระนอน                  ใช้สำหรับตัวเอกเมื่อจะเข้านอน โดยบรรเลงต่อจากเพลงโลม

เพลงโอด                         ใช้ประกอบการเศร้าโศกเสียใจ

เพลงโล้                           ใช้ประกอบการเดินทางทางน้ำ เช่น พระอภัยมณีโดยสารเรือสำเภาหรือเกาะหลัง

                                      เงือกว่ายน้ำหนีผีเสื้อสมุทร

เชิดฉิ่ง                             ใช้ประกอบการเดินทาง การเหาะ เช่น เบญจกายเหาะมายังเขาเหมติรัน

เชิดกลอง                         ใช้บรรเลงต่อจากเพลงเฉิดฉิ่ง

เพลงรัวต่างๆ                    ใช้ประกอบการแผลงอิทธิฤทธิ์ หรือแปลงตัวอย่างรวบรัด

เพลงกราวนอก                  ใช้ประกอบการยกทัพตรวจกระบวนทัพฝ่ายมนุษย์

เพลงกราวใน                     ใช้ประกอบการยกทัพตรวจกระบวนทัพฝ่ายยักษ์

 

Comment

Comment:

Tweet

เว็บนี้ดีมาก ช่วยทำการบ้านได้ด้วย
 

#2 By ฟิล์ม (223.204.240.121|223.204.240.121) on 2015-09-09 20:58

ห่วยแตก

#1 By (110.169.22.96|110.169.22.96) on 2015-01-31 13:39